Besloten vennootschap

Een gangbare rechtsvorm is de Besloten vennootschap (BV). Een van de voordelen van de bv is dat het een rechtspersoon is. Je bent als directeur ‘in dienst’ van de bv. Dit houdt in dat de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is en niet jijzelf. Een bv kun je alleen oprichten maar ook samen met anderen.

Oprichten
Een bv kan alleen door een notaris opgericht worden. Hij stelt een notariële akte op waar de statuten in staan. Om de bv te starten moet je minstens € 0,01 storten. De bv moet ingeschreven worden in het Handelsregister. Zo lang dit niet gebeurd is, ben je zelf als persoon aansprakelijk.

Aandelen
Bij een bv is het kapitaal verdeeld in aandelen, welke in bezit zijn van de aandeelhouder(s). De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar of verhandelbaar. De aandeelhouders hebben de hoogste macht en de directeur geeft leiding.

Aansprakelijkheid
Met een bv ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. Maar bezit je als directeur minstens vijf procent van de aandelen, dan laten banken je ook vaan privé tekenen voor leningen, waardoor je alsnog persoonlijk aansprakelijk bent. Daarnaast kun je aansprakelijk worden gesteld als:
-          Je te zware contracten bent aangegaan, waarvan je kon weten dat de bv hieraan niet kon voldoen
-          Je de belastingdienst te laat meldt dat je de belastingen en premies niet kan betalen
-          Je door onbehoorlijk bestuur belastingen en premies niet kunt betalen
-          De bv door onbehoorlijk bestuur failliet gaat