Vereniging

Wil je samen met anderen een doel bereiken? Bijvoorbeeld samen toneelspelen, sporten of een winkelgebied verbeteren? Dan kun je kiezen om een vereniging op te richten.

Een vereniging heeft minstens twee leden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten verenigingen:
-          Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In dit geval wordt een vereniging opgericht met een akte van de notaris. In de akte worden onder andere de naam, vestigingsplaats en het doel van de verenigingen vast gelegd. Ook de verplichtingen van de leden en de regels voor de benoeming en ontslag van bestuurders worden meegenomen. Daarnaast wordt vastgelegd wat er gebeurt bij ontbinding van de vereniging. Een vereniging zoals deze moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
-          Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Als de activiteiten, naam, vestigingsplaats et cetera van de vereniging niet worden vastgelegd bij de notaris, is er sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ben je als bestuurder niet met je privévermogen aansprakelijk voor verplichtingen. Heb je een vereniging met beperkte bevoegdheid? Dan ben je wel privé aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan beperkt worden door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.