Belasting

Leuker kunnen we het niet maken; als je een onderneming start, krijg je te maken met de Belastingdienst en haar regelingen. Het is belangrijk om je hier goed op voor te bereiden. Op de website van de Belastingdienst kun je vinden wat alle rechten en plichten zijn voor ondernemers. Je hoeft jouw onderneming niet aan te melden bij de Belasting. De gegevens die je doorgeeft aan de Kamer van Koophandel worden automatisch doorgegeven aan de belasting. 

Het is belangrijk om je administratie goed in te richten. Dat is nodig om uiteindelijk belastingaangifte te kunnen doen. Ook is het slim om geld te reserveren om de belasting aanslag te betalen. Tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag over dit jaar kan namelijk veel tijd zitten. 

Als ondernemer kun je profiteren van diverse regelingen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsregelingen. Ook hierover kun je alles lezen op de website van de belastingdienst.

 Aangifte doen en andere zaken regelen kan via een beveiligde omgeving op www.belastingdienst.nl