Stichting

De rechtsvorm stichting is geschikt als je vermogen beschikbaar hebt of bij elkaar wil krijgen om een sociaal of ideëel doel te realisteren. Hierbij kun je denken aan hulp aan andere mensen, onderhoud van natuur of culturele activiteiten.

Om een stichting op te richten moet een akte van de notaris worden opgesteld. In deze acte staan onder andere de naam van de stichting, het doel, hoe de bestuurders genoemd en ontslagen worden, de vestigingsplaats van de stichting en waar het geld naar toe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor de schulden, omdat de stichting een rechtspersoon is. In het geval van wanbestuur of niet voldoen aan subsidievereisten kun je wel aansprakelijk worden gesteld. Ook als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister ben je aansprakelijk.